Profeten(S) sade, ”Sannerligen är Hassan och Hossein mina två väldoftande rosor från denna värld!”
[Sahih al-Bukhari, bok ”Fadhail al-Sahaba”, hadith #3543, s. 1282]