Imam Sadiq(A) sade: "All pris tillkommer Allah(SWT), som har placerat bland människorna, de som ankommer i vår närvaro, lovtalar oss och reciterar lovtal angående oss." [Wasael al-Shia vol. 10, s. 469]