Category Archives: Uncategorized

Den som kommer ihåg oss

Imam Baqir(A) sade: ”Den som kommer ihåg oss, eller den som är närvarande bland de som minns oss, och fäller en tår som ett resultat av detta, trots att tårarna tillsammans är mindre (i storlek) än vingen av en mygga, kommer Gud att bygga ett hus i paradiset (jannah) och göra dennes fällda tårar en […]

De rätt trognas ledare(A)

Imam Baqir(A) sade: ”De rätt trognas ledare(A) tillsammans med två av hans följeslagare passerade förbi Karbala. När detta skedde, fylldes hans(A) ögon med tårar. Han(A) sade till sina följeslagare: ”Det här är viloplatsen för deras(A) boskap; det här är platsen där deras(A) resegods kommer att läggas; och det är även på denna plats deras(A) blod […]

För de som är oförmögna att göra ziarat

För de som är oförmögna att göra ziarat (pilgrimsfärd) till Imam Hossein(A) på Ashora dagen, förklarar Imam Baqir(A) hur sörjandet skall utföras: ”Man bör sörja över Hossein(A), gråta för honom(A) och påbjuda familjemedlemmarna att sörja för honom(A). I sitt hem bör man inrätta sörjes ceremonier, där man ska visa sin sorg och smärta. Folk bör […]