Category Archives: Uncategorized

Fatimah är en del av mig

Profeten sade: ”Fatimah är en del av mig, den som förargar henne, förargar mig”. [Sahih Bukhari i Bok början av skapandet, dörr Manaqeb Qerbat al-Rasol(S) Kanz al-Umal, vol. 6 s. 22;Khasais al-Nasa’i, s. 35;Sahih al-Bukhari också i Bok al-Nikah, dörr Qorb al-Rajol an Abnatih; Mosnad bin Ahmad, vol. 4 s. 327;Sahih al-Tirmidhi, vol. 2, s. […]

När vår Qaim(Mahdi) reser sig

Imam Ali(A) sade: När vår Qaim (Mahdi) reser sig, kommer skyarna att skicka ner sina droppar, jorden kommer att producera sina plantor, fiendeskap kommer inte att finnas i våra tjänares hjärtan (för att de skall leva i fred och med broderlig kärlek), samt vildar och odjur kommer att leva tillsammans i fridfullhet.."  [Bihar al-Anwar, vol. […]

Han ser dem

Imam Sadiq (A) sade: ”Han (Imam Hossein(A)) ser dem, som kommer till hans grav och han känner till deras namn, deras faders namn och deras ranker i Allahs(SWT) ögon, den Väldige, den Ärorike, bättre än vad du känner dina egna barn.” [Wasael al-Shia, vol. 14, s. 411]