Category Archives: Historia Imam Jawad(A)

Imamens verk

Det är han som förberedde och skrev böcker för masa’il och Ijtihaad och Taqlid vilka var betydelsefulla för att förbereda troende för den 12:e Imamens fördoldhet. En gång när den unga Imamen(A) var på väg till Bagdad kom han förbi Mamuns sällskap som återvände från en jaktresa. Alla andra barn på gatan sprang sin väg […]

Hans titel, liv & sysselsättning

Härskarna innan Mamun Rashids tid hade förtryckt Imamerna men misslyckats att segra över dem, Mamun Rashid planerade istället att muta Imamerna. Han försökte göra den åttonde Imamen till sin efterträdare genom att ge honom makt och rikedom, men även det misslyckades. Imam Muhammad Jawad(A) blev imam vid 9 års ålder. Mamun Rashid försökte nu att använda […]

Du bör inte frukta någon annan än Allah(SWT)

Historien om Mamun Al-Rashids första möte med den unga sonen av Imam Ridha(A) är intressant. En gång när vår 9:e Imam, Imam Jawad(A), var nio år gammal, gick han på en av gatorna i Bagdad då Al-Rashid och hans soldater kom förbi. Alla andra barn på gatan sprang iväg men Imam Jawad(A) gjorde inte det. […]