Hans titel, liv & sysselsättning

Härskarna innan Mamun Rashids tid hade förtryckt Imamerna men misslyckats att segra över dem, Mamun Rashid planerade istället att muta Imamerna.

Han försökte göra den åttonde Imamen till sin efterträdare genom att ge honom makt och rikedom, men även det misslyckades. Imam Muhammad Jawad(A) blev imam vid 9 års ålder. Mamun Rashid försökte nu att använda makt och rikedom med tro om att han skulle kunna muta Imam Muhammad Jawad(A).

Hans huvudsyfte var även att se till att den 12:e Imamen (som ska bringa rättvisa till världen) skulle komma från hans ätt, därför avsåg han att ge sin dotter Ummul Fadhl till Imamen som hustru. Mamun fortsatte att förtrycka familjen och Ahl al-Baits(A) följeslagare. Mamun kallade på den unga Imamen(A) till Bagdad från Medina och  erbjöd honom sin dotters hand, detta frustrerade hans familj (Banu Abbas).

För att bevisa Imamens(A) kompetens även vid ung ålder, arrangerade han ett möte mellan Imamen och en av de mest lärda av männen på den tiden – Yahya bin Athkam. Ett stort evenemang med 900 andra vetenskapsmän presenterades för Imam Muhammad Jawad(A).

Imamen(A) frågades först av Yahya: ”Vad är ersättningen (kaffara) för en person i Ehraam (hajjkläder) som fångade och dödade ett byte?” Imamen(A) svarade att det fanns många fler detaljer som behövde berättas innan han kunde svara på frågan: Han som var Muhrum (en i Ehraam), jagade han inne i haram eller utanför? Visste han som var Muhuim om Sharia eller inte? Jagade han med avsikt eller utan avsikt? Var det första gången han jagade eller var den en av många gånger? Var han en fri människa eller slav? Fångade han en fågel eller ett djur? Jagade han den på dagen eller på natten? Var han baligh (myndig) eller inte? Var han ångerfull eller inte? Var hans ehraam för Hajj eller Umra? Yahya blev stum.

Han tittade ner och började svettas. Mamun bad den unga Imamen(A) att svara på frågan, vilket han gjorde, sedan ställde Imamen(A) en fråga till Yahya som han inte kunde svara på. Banu Abbaserna erkände förlusten och Mamun tog möjligheten att erbjuda sin dotters hand till Imamen(A).. Imamen(A) läste sin egen Nika (khutban vilken används än idag) med en Mehr (brudgåva) på 500 dirham. Imamen(A) skrev ett brev till Mamun att han skulle ge Ummul Fadhl en Mehr från rikedomen av fAakhira (paradiset).

Detta var i form av 10 dua vilket var för att fylla vilken hajaat (önskan) som helst (berättarkedjan t.o.m. Profeten(S) – Jibrail(A) – Allah (SWT)). Därmed blev hans titel Al-Jawad (den generösa). Dessa dua kan hittas i Mafatihul Jinan (sida 447 i marginalen) Imam Mohammad Jawad(A) levde i Bagdad i ett år tillsammans med Ummul Fadhl. Hon var väldigt olydig mot Imamen A). När hon fick veta att Imamen(A) hade en annan fru (från Ammar-e-Yasirs ättlingar) och att de även hade barn tilsammans blev hon avundsjuk och arg och insåg att hennes fars plan hade misslyckats. Hon klagade hos sin far som även han insåg att hans plan, om att göra den 12:e Imamen(AJ) till sin ättling, hade misslyckats.

Mamun blev ursinnig och drack alkohol i mängder sedan gick han till den 9:e Imamens(A) hus och attackerade Imamen(A) med ett svärd. Både Ummul Fadhl och en tjänare såg attacken och trodde att Imamen(A) var död. Dagen därpå vaknade Mamun och insåg konsekvenserna av hans attack och funderade på att arrangera ett undanröjande av Imamens lik, när han fick syn på Imamen(A) såg han att han inte ens hade fått en skråma. Mamun Rashid blev förvirrad och frågade hur detta kunde vara möjligt.
Imamen(A) visade honom en amulett som kallas Hirze Jawad. Imamen(A) berättade för honom att den tillhörde hans farmor Bibi Fatima Zahra(A),den behåller bärarna beskyddade från allt, förutom dödsängeln. Mamun bad Imamen(A) om amuletten och Imamen gav(A) honom en.

Nu var Mamun rädd och använde en ny metod för att uppehålla Imamen(A) genom att skicka honom vackra tjejer och musikanter. När han insåg att hans metoder inte fungerade, lät han Imamen(A) återvända till Medina. Imamen använde sin amulett till att förbereda masail av Taqleed och Ijtihaad i förberedelse för den 12:e Imamen, eftersom han visste att både den 10:e- och den 11:e Imamen(A) skulle tillbringa mesta delen av sina liv i fängelse.

Han förberedde folket i Medina genom att lära dem sann Islamisk lära, eftersom det skulle vara sista chansen för dem att kunna ta emot vägledning från en Imam på lång tid. Ummul Fadhl klagade konstant om Imamen för sin far som blev informerad om detta via brev som de skickade till varandra. Mamun Rashid dog år 218 e.h. och efterträddes av sin broder Mo’tasam Billah. Han offentliggjorde att alla som var Shia, inte var riktiga muslimer.

Han sa att det var obligatoriskt för folk att döda och åtala Shia, och att förstöra egendom som tillhörde Shia. Ummul Fadhl fortsatte att klaga hos sin farbror som var mycket sympatisk . Mo’tasam kallade Imamen(A) till Bagdad. Han bad Imamen att uttala sig om domen av att straffa en tjuv.

Imamen sade att enbart fingrarna skulle skäras av eftersom handflatan var för Allah (står i Koranen – det är en av de viktiga delarna som måste röra golvet under sajda). Eftersom detta beslut var motsatsen till beslutet av andra Ulema, stärkte det Shiiternas befattning. De andra Ulema klagade  Mo’tasam.