Den Heliga Profeten(S) sade: "Den person som dör utan att känna till sin tids Imam [Imam al-Mahdi(AJ) är vår tids Imam] har dött på samma sätt som de som dog på ignoransens (jaheliyah) tid." [Sahih al-Bukhari, vol. 5, s. 13]