Profeten(S) sade: ”Ali ibn Abi Talibs(A) ledarskap (welayah) är Guds ledarskap (welayah), hans vän är Guds vän, hans fiende är Guds fiende och hans lydnad är en religiös plikt.” [Jame al-Akhbar, s. 14]