Återberättad av Umm Salama: Den Heliga Profeten(S) sade: "Ali är med Koranen och Koranen är med Ali. De kommer inte att separeras från varandra tills de båda återvänder till mig vid Källan (i Paradiset)." [Mostadrak al-Hakim, vol.3, s. 124]