Den Heliga Profeten(S) sade: "Al-Mahdi(AJ) är en av mina ättlingar från Fatimahs(A) söner." [Sunan-I-Abu Dawud, vol. 4, s. 107]