Imam Ali(A) sade: ”Glöm inte bort åminnelsen (thikr) av Gud, den allsmäktige, för det lyser upp hjärtan.” [Qurrar al-hekam, s. 479]