Vrede förstör hjärtat

Imam Sadiq(A) sade: "Vrede förstör hjärtat hos den vise; och den som inte har kontroll över sin vrede, har inte heller kontroll över sin visdom." [Osol al-Kafi, vol.2, s.303]