Vid tidpunkten då en persons kista bärs bort

Den Heliga Profeten(S) sade: "Vid tidpunkten då en persons kista bärs bort, följer personens själ (rooh) med dess kropp (jesm) och ångerfullt säger den: "O mina barn och anhöriga! Var uppmärksamma så världen (donya) inte lurar er som den lurade mig. Jag samlade på rikedomar (amwal) oberoende om det var lagliga (halal) eller olagliga (haram) inkomster och lämnade allt för de andra. Nu är jag kvar med bördan medan de andra njuter av dess frukter. Undvik därför det som hänt mig." [Bihar al-Anwar, vol. 6, s. 161]