Vid den som har min själ i sin hand

Den Heliga Profeten(S) sade: "Vid den som har min själ (rooh) i sin hand, om alla i himlarna och på jorden samlas för att döda en (syndfri) troende (mo’men) eller blir intalade att göra det, kommer Allah(SWT) sannerligen att placera dem alla i Elden." [Bihar al-Anwar, vol. 75, s. 149]