Vänskapens mirakel

Säkerligen har den chockerande statistiken för globala och sociala problem fångat din uppmärksamhet. Mänskligheten har alltid letat efter lösningar för terrorism, våld, separation, mord, självmord, familjeproblem, diskriminering, rasism, krig och tusentals andra problem. Men vad är huvudorsaken för dessa problem och vad är lösningen till dem? För att kunna ta sig an detta så presenteras en kort introduktion.
Vi handskas med självintresse (Hubb al-Zat) och altruism (Hubb al-Ghair). Dessa två medfödda begär har implementerats i alla människor genom Allahs(Swt) vise vilja. Både dessa två begär har en nyckelroll i garanteringen av välstånd och fred för mänskligheten och bör bli tillfredsställd på ett lämpligt sätt.
Självintresse är ett gemensamt begär mellan människor och djur. Detta är huvudorsaken till överlevnad och att försvara sig själv. Detta begär hjälper människan att besluta användbara ting och hjälper henne att uppnå dem. Det hjälper också människan att förstå skadliga ting så att hon försöker att undvika dem.
Altruism är en exklusiv karaktärsdrag hos människan och en av hans värdefulla begär. Altruism är huvudorsaken till att älska andra människor. Detta begär är osjälvisk oro för andra och gör livet älskvärd. Att leva upp till denna andliga begär gör att människor älskar varandra. Detta medför också att upprättandet av detta begär också upprättar samarbete och empati i samhället[1].
Självintresse är precis som andra animaliska instinkter djupt rotade i den mänskliga naturen. Denna instinkt växer fort och blir starkare och behöver inget stöd eller träning. Men altruism precis som andra stora mänskliga begär blir inte starkare utan träning och omtanke[2]. En riktig altruist är en person som älskar andra baserad på den rena mänskliga känslorna och deras mänsklighet. Hans kärlek är fri från själviskhet och materiella intressen. Denna kärlek är ett tecken på mental förträfflighet och renheten hos hans själ och det är en exklusiv karaktärsdrag hos mänskligheten.
Denna typ av kärlek särskiljer människor från djur. Den förenar också olika samfund och gör att människor älskar varandra. Denna kärlek gör att människor undviker brutalitet och grymhet. Utöver detta så leder det till att människor känner sig säkra och gör världen till en fredligare plats och gör livet trivsamt och älskvärd. På det här sättet kan vi älska andra människor medvetet och vi kommer åtnjuta välstånd i vårt liv. Denna elixir som kan läka varje smärta och sorg har föreskrivits av de Gudomliga Profeterna(A) sedan århundraden tidigare.
I Islams heliga skola har altruism och kärlek till andra människor behandlats fullständigt. Den heliga Profeten(S) och de ofelbara Imamerna(A) räknade denna goda egenskap som en viktig faktor i mänsklighetens välstånd och erhållandet av Gudomliga välsignelser.
Till exempel sade Imam Kadhim(A) följande:
”Människorna i världen är under gudomlig välsignelse medan de älskar varandra och återbetalar sina lån och deras uppträdande är baserad på sanning och rätt uppförande[3]”.
I Islams heliga skola är ett gynnsamt liv endast för dem som utveckalr självintresse och altruism tillsammans i korrekta mängder. De bör vara uppmärksamma på deras egna andliga stig och materiella behov. Under tiden skall de vägleda andra till den rätta vägen och förbereda deras lycka och välstånd. Denna Gudomliga föreskrivning är för att lösa mänsklighetens sociala och globala problem och det är nu vår tur att ta våra beslut. Implementerar vi dessa Gudomliga läror och planer i vårt liv?

Försöker vi hjälpa andra så att vi kan göra oss själva och andra välsignade i gengäld? Det är på tiden att vi väljer vår väg i livet med lite omtanke.


(Ovan är ett urval från ”Youth in the Vision of Wisdom and Emotions” av den bortlidne Mohammad Taqi Falsafi med mindre förändringar) 
Fotnoter:
[1]. Det är viktigt att poängtera att altruism innebär kärlek till andra på grund av moralisk dygd och mänsklig värdighet med full uppmärksamhet till monoteism. Så en verklig monoteism blir aldrig vän med människor som medvetet är emot den Gudomliga religionen och dess befallningar. Allah(Swt) säger i den heliga Koranen: ”Du kan inte finna [sådana] människor som tror på Gud och den Yttersta dagen och som [samtidigt] söker vänskap med dem som trotsar Gud och Hans Sändebud…” (Den heliga Koranen 58:22)
[2]. Om föräldrar och lärare tar hand om deras barn i deras barndom och fullbordar deras plikter på ett korrekt sätt så kan de gradvis uppfostra mänskliga dygder i barnen och göra dem välvilliga och altruister.
[3]. Warram Complex vol 1, s. 12