Vad innebär Imam?

Här är debatten mycket lång när det gäller frågan om vad Imam innebär. Det har gjorts många tolkningar i detta område. Aloosi har i Roh ol-Bayan angett tretton tolkningar för ”Imam”. De flesta av ahl ol-sunnahs lärda mofasserin(tolkarna) har förvillat sig i tolkningen av Imam för att de inte har velat tolka med det innebörd som vi gör.

Det underliga är att en del av samma mofasserin (tolkarna), har tolkat ”imam” här med innebörden نبي (”nabi” – profet); det vill säga jag har utsett dig till Imam betyder jag har utsett dig till profet medan de själva säger att det som menats med کلمات (ord) är kampen mot avgudadyrkan och att ta sig till offeraltaren etc. Om det som menas med کلمات är prövningar så hade Abraham(A) uppnått ställningen och positionen av profetskap innan han utförde dessa, hur nådde han profetskap efter att ha utfört alla dessa?” قال اني جاعلک للناس اماما” Jag skall göra dig till ett föredome för människorna” betyder utsett till profet?

Versen i sig bestrider denna tolkning, för att i fortsättningen av versen läser vi قال و من ذريتي han sade: och mina efterkommande; vi vet att Abraham(A) hade inga barn förrän på äldre dagar och mot slutet av sitt liv, så på den tid då han bad om detta hade han barn och hade lagt profetskapets dagar bakom sig sen länge.

Abraham(A) blev profet vid ung ålder, och välsignades med barn (Isak och Ismail(A)) mot slutet av sitt liv då han var gammal och ålderstigen. Det är Koranens vers; Koranen säger: när änglarna kom för bestraffningen av Luts folk, gick de först till Abraham(A) och gav den glada nyheten till hans fru att du kommer att välsignas med ett barn och hon sade kan jag få barn när jag är en gumma och min man en gamling­­.

Och hans hustru som stod [i närheten] log förnöjt. Då gav Vi henne det glada budskapet om Isaks [födelse] och om Jakob [som skulle födas] efter Isak. Hon sade: ”Skall jag, arma kvinna, föda en son, gammal och svag som jag är och min man har uppnått hög ålder? Detta är sannerligen märkligt!” (Den heliga Koranen 11:71-72)

Å andra sidan kan vi inte säga att syftet med ومن ذرّیتی var framtida barn, eftersom denna sannolikhet motstrider det ytligt uppenbara, nämligen att han faktiskt hade barn.

De har framlagt andra liknande tolkningar om innebörden av ”imam” men dessa är inte av större intresse att titta närmare på. Det vi kan säga om tolkningen av denna vers är att innebörden av ”imam” är: ledarskap och leda vägen för att nå det som eftersträvas på alla plan, vidareutveckling.