Vad har du byggt ditt liv på?

Imam Sadiq(A) frågades vid ett tillfälle: Vad har du byggt ditt liv på?

Imam Sadiq(A) svarade: ”På fyra grunder;
1. Jag insåg att min rizq (levebröd och livsuppehälle) äts inte upp av någon annan, så jag blev lugn,
2. Och jag insåg att Gud ser mig, så jag företog haya’ (blyghet som tillbakahåller),
3. Och jag insåg att ingen annan gör mitt jobb, så jag ansträngde mig,
4. Och jag insåg att mitt liv slutar med döden, så jag förberedde mig.”

(Bihar al-Anwar volym 75 s 228; Mustadrak al-Wasa’il volym 12 s 172)