Väntans tradition (sunnah)

Sedan den tid då Profeten(S) nämnde att trosbekännelsen (tawhid) skulle bli förenad genom Imam Mahdi(AJ); och talade om de goda nyheterna gällande Islams seger över alla andra religioner; och räknade väntan på Islams och muslimernas befrielse (faraj) som den bästa tillbedjan, har muslimerna längtat efter ett sådant styre där Islam och muslimer blir storsinnade medan hädelse och hyckleri leder till elände och uselhet.

Efter Profeten(S) försökte likaså de felfria Imamerna(A), var gång de grymma kaliferna gjorde uppror, att förse de krossade och förtrycktas hjärtan med hopp genom väntans motiv, samt ständigt bevara viljan och gnistan av motstånd och kamp inom dem.

Imam Ali(A) sade till sina följeslagare:

”Vara i väntan av befrielse (faraj) och aldrig tappa hoppet på Guds nåd och barmhärtighet, är utan tvivel de mest omtyckta av handlingar inför Gud, och den som genomgår sitt liv genom vår väntan är lik den som har offrat sig i Guds väg.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 123]

Imamerna(A) påpekade betydelsen av väntan och påminde folket om den så pass mycket att de flesta följeslagarna under deras tidsskede, förklarade, samt tolererade sin tids förtryck och obehagligheter genom tanken på denna väntan. De trodde att sin tids Imam(A) kunde vara den väntade och frågade honom(A) om detta. Denna inbillning har förtydligats i flertalet återberättelser, bl.a. gällande Shoaib ibn Abu Hamzah gentemot Imam Sadiq(A) eller Rayan ibn Al-Salat gentemot Imam Ridha(A) där de frågade sin tids imam(A): ”Är du den väntade?”

Väntans tradition (sunnah) har sedan Profetens(S) tid presenterats och erhållit en särskild betydelse under Imamernas(A) tidsperioder. Väntans sunnah under Imam Mahdis(AJ) fördoldhet (ghaybah), innehar sannerligen en starkare och vackrare känsla.

De uppriktiga och väntade vännerna är visserligen de som ständigt är i väntan av sin Imam(AJ), till en sådan grad att de ständigt befinner sig i en förberedelse kamp, för att när den utlovade dagen anländer, kunna vara en av hans(AJ) uppriktiga vänner och komma till hans(AJ) undsättning.