Under natten när du vaknar

Imam Sadiq(A) sade: ”Under natten när du vaknar för att be, borsta tänderna. Eftersom då kommer en ängel till dig för att lägga sin mun nära din mun så att den tar upp allt av koran verser, åkallan (dua) och böner du läser och för med sig det till himlen. Därför bör din mun lukta gott.” [Wasael al-Shia, vol. 1 s. 357]