”Umgås med folket”

Imam Ali(A) sade: ”Umgås med folket så länge du lever på så sätt att du blir omtyckt hos dem och din bortgång orsakar sorg hos dem.” [Nahj ol-Balagha, Predikan 9]