Tvisten om Imam Mahdis(AJ) födelsedatum

Fråga:

Hur kan man förklara tvisten gällande Imam Mahdis(AJ) födelse? Vissa hävdar att födelsedatumet svarar mot antalet bokstäver i ordet?  (noor, eller ljus), vilket är 256. Men enligt vissa återberättelser, sades födelsen äga rum år 255 e.H.
Samt, vilket år inträffade Imam Mahdis(AJ) ockultation?

Svar:
Ifrågasättandet av sådana angelägenheter skadar inte själva huvudfrågan eller leder till något gåtfullt.
Sådana meningsskiljaktigheter gällande födelsedatum existerar för de flesta historiska personligheterna; i själva verket är datumen för deras födelse och död helt okända.
Meningsskiljaktigheterna gällande Imam Mahdis(AJ) födelse, är färre än de meningsskiljaktigheter som råder kring födelsedatumen för vissa Imamer(A) och till och med Profeten(S).

Den tillförlitliga åsikten är 255 e.H., som Fadl ibn Sha’han al-Nayshapuri – en av de största återberättarna av återberättelser under Imam Askaris(A) tid – återberättat, och hans förmedlare är Mohammad ibn Ali ibn Hamza ibn Hossein ibn Ubaydullah ibn Abbas ibn Ali ibn Abu Talib(A).
Gällande ockultationen (fördoldheten) av Imam Mahdi(AJ):
Från allra första stund (födseln), fick inte allmänheten tillträde att besöka honom enligt vanlig bruk, och hans aktningsvärda fader(A) tillät enbart speciella följeslagare och shia att besöka hans makalösa son, Guds återstående ställföreträdare på denna jord. Inledningen av den mindre fördoldheten, vilket också var starten på hans Imamat, inträffade dagen då Imam Askari(A) blev martyr, vilket var år 260 e.H.
En punkt som måste nämnas här, är att fördoldheten inte kom oväntat för shiiterna och de som trodde på Imamat, då den hade förutspåtts i återberättelser, och sedan visste folket även att Imamen(AJ) skulle gå igenom två fördoldhetsperioder – en kort fördoldhet kallad ”soghra” och en lång fördoldhet kallad ”kubra”.

En detaljerad rapport angående detta har nämnts i dess fullhet, i shiiternas osol-böcker (grundprincipernas böcker), vilka skrevs innan födelsen av Imam Mahdi(AJ).

Källa: Discussions Concerning al-Mahdi (May Allah hasten his return).
Skriven av: Ayatullah al-Uzma al-Hajj ash-Shaykh Lutfullah as-Safi al-Gulpaygani.