Två saker leder till människornas undergång

Imam Ali(A) sade: "Två saker leder till människornas undergång (och leder dem till helvetet): rädsla för fattigdom och att söka överlägsenhet genom stolthet." [Bihar al-Anwar, vol. 72, s. 39]