Tre otjänster

Imam Sadiq(A) sade: ”Den som binder sig till denna värld (donya) har bundit sig till tre otjänster: 1) en knipa som aldrig upphör, 2) en önskan som aldrig tillfredsställs, 3)  ett hopp som aldrig uppnås.” [Bihar al-Anwar, vol. 2, s. 222]