Tillägger något från sig själv

Profeten(S) sade: ”Guds förbannelse (La’anatal lah) över den som tillägger något från sig själv i Guds bok.” [Al-Shahab fi al-Hekam wa al-Adab, s. 41]