På domedagen är alla ögon tårfyllda

Profeten(S) sade: “På domedagen (qiyamah) är alla ögon tårfyllda förutom de ögon som har gråtit av kyskhet (ifah), undvikit att titta på obehöriga och varit vakna för Guds skull under nätterna; i detta liv.” [Bihar al-Anwar, vol. 104, s. 31-42]