Om era ledare är de som gör goda handlingar bland er

Den Heliga Profeten(S) sade: "Om era ledare är de som gör goda handlingar (a’mal) bland er, om de rika (aqniya’) hos er är de som är generösa bland er och om era affärer sköts genom konsultationer mellan er, då är livet (hayat) på den här jorden bättre för er än att vara bortom den. Men om era ledare är de onda bland er, de rika (aqniya’) är de giriga bland er, och era affärer sköts utan konsultationer er emellan, då är det bättre för er att vara bortom jorden än att vara (levande) på jorden." [Manhaj as-Sadiqeen, kommentarer, vol. 2, s. 373]