Om en man inte har mer än tre år kvar att leva

Imam Ridha(A) sade: ”Om en person, som endast har tre år kvar av sitt liv, behandlar sina anhöriga väl och samtalar på ett vänligt sätt, kommer Gud att förlänga dennes ålder med trettio år (dvs. tio gånger). Allah(SWT) gör vad Han behagar.” [Osol al-Kafi, s. 383]