Och om Iblis, må Gud förbanna honom, tilltalar dig

Imam Zain al-Abedin(A) sade: ”… Och om Iblis, må Gud förbanna honom, tilltalar dig att du är bättre och förmer än någon av dina trosbröder se om han är äldre än dig och säg då: han har föregått mig i tro och goda gärningar så han är bättre än mig; och om han är yngre än dig säg: jag har föregått honom i synd och onda gärningar så han är bättre än mig; och om han är jämngammal säg: jag är i visshet av mina synder och i tvivel av hans så hur kan jag överge min visshet för min tvivel…” [Bihar al-Anwar, vol.71, s.156]