O Herre, jag vänder mig till dig

Imam Sajjad(A) sade: "O Herre, jag vänder mig till dig i klagan över mitt jag, som ständigt uppmanar; till syndiga handlingar och avvikelser från din väg. Trotsar Din vrede och straff; och drar mig mot vägen till total förstörelse." [Bihar al-Anwar, vol. 94, s. 143]