Ni borde lära er en läxa

Imam Ali(A) sade: ”Ni borde lära er en läxa av vad Allah(SWT) gjorde med Shaytan, då han kastade bort sina handlingar och arbeten under ett ögonblick av högmod. Han som dyrkade Gud i 6000 år”. [Nahj ol-Balagha, predika 92]