När Jafar ibn abi Talib(A) och Zaid Ibn Harithah dog

Imam Sadiq(A) återberättade att när profeten(S) fick veta om Jafar ibn abi Talibs(A) och Zaid Ibn Harithahs död, brast han i tårar för deras skull, varje gång han gick in i sitt hus, och sade: ”De brukade samtala med mig och de var mina nära vänner och nu har båda gått bort.” [Man La Yahdhuruhu al Faqih, vol. 1, s. 177]