När du blir förtryckt av någon

Imam Ali(A) sade: ”Rättvisa (al-adl) är när du blir förtryckt av någon och svarar genom att uppföra dig rättvist gentemot denne och storhet är när du befinnandes i en högre position samt är bättre än den andre förlåter denne.” [Fehrest Qorar, s. 237]