Mötets ära

Imam Mahdi(AJ) sade ”Om våra efterföljare (Shia), som Allah har gett framgången att tjäna Honom, hade en överenskommelse och enighet i god tro angående den Gudomliga lojaliteten och meddelande såväl som behöll det hedrat, skulle de skänkas glädjen att möta oss i ett tillstånd där de hade riktig insikt och fullständig öppenhet” (1).

Att annonsera mötet
Att informera människor upprepade gånger om en vision av eller ett möte med Imam Mahdi(AJ) är något som de som låtsas gör. Och ett sådant påstående kommer att skapa en illusion av en central bestämdhet.

[Översättarens anmärkning: Vad författaren menar här är att upprepade beskrivningar av ett besök, kommer att vända besöket till ett accepterat faktum bland människor, vilket kan leda människor till att acceptera obekräftade och overifierade händelser som sanna.]

Att påstå mötet
Traditionen ”Den som påstår ha sett mig…” inkluderar sannerligen inte att höra ljud eller korrespondens. Det vill säga om någon påstår ha hört Imam Mahdis(AJ) röst eller ha erhållit ett brev från Imamen så bör han inte förkastas hur som helst. Och även om någon har äran att träffa Imamen och efter att han gått inser att det var Imam som han mötte bör inte heller han stötas bort hur som helst.

Att se vännen
Den bortlidne Sheikh Ali Zahed(RA), som brukade gå till Masjed Sahle på tisdagsnätterna, frågades ”Ända tills nu, med tanke på alla dessa gånger som du gått till Masjed Sahle, har du sett någonting hittills? Har du haft äran att träffa Imam Mahdi(AJ)?”Han gav följande svar ”Jag har inte ens sett någon som jag misstänker vara honom!”
I detta tillstånd hade han fortfarande uthållighet i att gå dit!

Bättre än mötet!
Det är inte nödvändigt för en person att försöka möta Imam Mahdi(AJ). Snarare kan en två enhets (rakat) bön efter att ha vänt sig (tawassul) till Imamerna(A) vara bättre än ett möte! Eftersom vart vi än är så hör och ser oss mästaren, och dyrkan under fördoldheten (ghayba) är bättre än dyrkan under hans närvaro!

Och att besöka (Ziyarah) alla de rena Imamerna(A) är samma sak som att besöka Imam Mahdi(AJ) själv.

Att glömma Imamen
Att endast se och hitta Imamen är inte viktigt; därför förekommer det inte så ofta att man ser Imamen i Arafah eller någon annanstans. En person sade ”Kanske har du också träffat Imamen!” Och många har haft äran att träffa Imamen. Om du träffar honom så fråga honom inte att be till Allah för att du ska få en fru, ett hus, att bli frisk från den ena eller den andra sjukdomen! Alla dessa saker är inte viktiga.

En annan person sade ”Under en avskildhet (’etekaf) i Masjed Kufah såg jag Imamen i mina drömmar där han sade följande till mig ’Dessa personer som kommer hit (till Masjed Kufah) är goda troende men alla har personliga önskemål, såsom önskan om ett nytt hus, ett barn o.s.v och de har kommit för att just deras personliga önskan skall uppfyllas. Men ingen har kommit för min skull!”

I verklighet behövs inga drömmar för att realisera detta. Det är sant att vi alla tänker på våra önskemål och begär och vi ägnar inte Imamen någon tanke vars nytta returnerar och påverkar alla, vilket är viktigt!

Handlingar för ett möte
För att besöka (Ziyarah) Imam Mahdi(AJ) skicka många välsignelser på Mohammad(S) och hans Familj(A) (salawat) och ge det som en gåva till hans helighet tillsammans med böner för påskyndandet av hans återkomst (Duaa Faraj). Gå också till Masjed Jamkaran och utför dess böner.

Att förbättra sig själv, tecknet för mötet
Den bortgångne Seyyed Qazi lärde ut en metod för avskildhet till Hajj Sheikh Mohammad Taqi Ameli (författaren till Sabwaris noter ”Shar’h Mandhome”) så att han skulle få träffa Imamen.

Han startade sin avskildhet i Wadi as-Salam eller Masjed Sahle, men avskildheten fullgjordes inte, istället övertog rädslan honom och han flydde!
Seyyed Qazi säger till honom ”Var inte rädd! Och varför fly?”
Det är uppenbart att han var medveten om situationen!

Att reformera, konditionen för mötet Det fanns en rättslärd i Tehran som lärde ut rättskunskapsboken Lum’ah. Från en av hans studenter, som inte var duktig i sina studier, hörde han och såg märkvärdiga ting. En dag försvann en kniv som tillhörde den rättslärde och som denne var väldigt förtjust och använde för att vässa nya pennor. Hur mycket han än letade kunde han inte hitta den. Han trodde att hans barn hade tagit kniven och tappat bort den, därför behandlade han sina barn och familj väldigt hårt och med ilska.Detta fortsätter under en tid och kniven hittas inte och inte heller lägger sig den rättslärde ilska!
En dag efter lektionen kom studenten fram och utan något förord sade han ”Herrn! Ni har lagt er kniv i fickan på er gamla väst och ni har glömt den där! Vilket fel har barnen gjort?”

Den rättslärde kommer ihåg det och förvånas över hur studenten kände till detta! Från det ögonblicket blev han säker att studenten hade något band med Allahs vänner (Awsiyah).

En dag säger dem rättslärde till sin student ”Efter lektionen vill jag prata med dig” Efter att lektionen var över och alla andra studenter hade gått sade han ”Käre du, det är uppenbart att du har något speciellt band någonstans, tala om för mig, har du äran att få träffa Imam Mahdi(AJ)?”

Han insisterar och studenten har inget annat val än att berätta om sina möten med Imam. Den rättslärde säger då ”Min käre! Nästa gång du träffar honom så skicka mina hälsningar och fråga om det är lämpligt att han skänker denna simpla människa äran av några minuters möte med honom.”

En tid passerar utan att studenten nämner något och den rättslärde, av rädsla för att svaret skall vara negativt, vågar inte fråga. Men på grund av den långa väntetiden så förlorar den rättslärde sitt tålamod och en dag säger han till sin student ”Käre du! Finns det några nyheter angående vad jag frågade om?”

Studenten vänder sig från en sida till en annan och vet inte vad han skall svara. Den rättslärde säger ”Käre du, var inte blyg och berätta vad som har sagts till denna simpla tjänare, eftersom du är endast en budbärare och ’det finns inget mot budbäraren än att leverera budet’.”

Studenten säger med djup sorg ”Imam sade ’Det är inte nödvändigt att vi skänker dig ett par minuters möte. Rena dig själv och jag kommer själv till dig!”

Imamens ungdomliga ansikte
De som har haft äran av att träffa Imam Mahdi(AJ), i verklighet eller i drömmar, har vanligtvis sett honom i ett ungt tillstånd i ungefär 30-40 års åldern!

Förutom en person, som är en andligt sökande, som har sett honom vid en ålder av tusen och något (dvs. i hans riktiga ålder).

Ett brev på order av Imamen
Den bortgångne Seyyed Qazi, som var en av den bortgångne Seyyed Hassan Sadrs vänner, sade att han (Sadr) skrev brev på uppdrag av Imam Mahdi(AJ)!
Seyyed Hassan Sadr hade omfattande kunskaper i rättskunskap (fiqh).

Min återkomst är nära!
Borde vi inte önska att en person, som Allah har lagt samhällets reform på, återkommer?Han har själv i Masjed Sahle, Jamkaran, i vaket och sömn tillstånd, viskat i öronen på sina vänner utan att de har sett honom ”Min återkomst är nära, be!”
Eller enligt en återberättelse ”Min återkomst är nära, be att Allahs vilja inte ändras!”

Att undergå återkomstens tid
En person som har kontakt med Imam Mahdi(AJ) informerade mig om att Imam har sagt att återkomsten är nära. När personen frågade hur nära svarade Imamen ”Herr Behjat kommer att uppleva återkomsten!”

Imamens närvaro vid religiösa samlingar
Många gånger har det setts och sagts: Imam Mahdi(AJ) är närvarande under samlingar för förböner (tawassul) eller när man reciterar händelsen med manteln (Hadith al-Kisa); såväl som hans nobla förfader Profeten(S), Ali(A), Fatimah(A), Hassan(A) och Hossein(A) är närvarande.

Mantelns folk (ahl al-Kisa) har en högre rank än Imamen men Imamen har några dygder och egenskaper som de inte hade, såsom ett längre liv, och att Allahs ljus och välsignelser för närvarande når honom.

[Författarens anmärkning: Vad Ayatullah Behjat(HA) menar med ”att Allahs ljus och välsignelser för närvarande når honom” är att varje tids Imam får Allahs ljus och välsignelser som han sedan sprider vidare (till skapelsen). Denna dygd förs vidare till efterträdande Imam. Då vår tids Imam är Imam Mahdi(AJ) har denna dygd nått honom och det är nu hans plikt att sprida vidare Allahs ljus och välsignelser. Han har alltså för närvarande dygden ”att Allahs ljus och välsignelser når honom”, men denna dygd är inte specifikt tillägnad honom utan varje tidigare Imam hade också detta under sin tid.]

Fastställt möte
Den bortgångne Sheikh Hajj Taha Najaf (en av källorna för imitation (Marja’) och samtida med Hassan Shirazi) hade möten med Imam Mahdi(AJ).

Hans eminens i samlingarna som nämns i Hadith al-Kisa
En person berättade att han hittade en kopia av Hadith al-Kisa som hade som villkor att rökelse skulle tändas när den lästes.
Den som läser den medan han uppfyller kravet, resulterar i att Imam Mahdi(AJ) och ljuset från de fem rena kommer att vara närvarande i den samlingen.
Det har inte gått ett år sedan den personen gick bort.
Borde vi inte i vår uppmärksamhet på Allah få kontakt med Hans minister och vän?!

Kufi mötet
Jag har sett Sheikh Mohammad Kufi som hade två välkända möten som inte behöver någon källa.
En av de är följande berättelse:
Ovanför sitt hus hade han sin egen hörna. Han hör en röst från nedan som säger att Imamen är i Masjed Sahle, gå dit.
Sheikh Mohammad är rädd att gå mitt i natten till moskén, därför ger han inte det någon uppmärksamhet. Han hör rösten igen och därefter ber hans fru honom att gå! Sheikh Mohammad rör sig mot moskén huttrande och darrande. I närheten av moskén ser han en ung arab med en kniv och blir rädd! Men den unga killen ler mot honom och de rör sig mot moskén tillsammans. Den araben ropar från baksidan av porten och porten öppnas! Både gör entré i moskén och sätter sig i varsitt hörn och engagerar sig i dyrkan. Efter ett tag inser Sheikh Mohammad helt plötsligt att de har låst upp och öppnat moskéns portar!

Återkomstens välsignelser
De har skrivit följande: en person ville be i Karbala vid Imam Hosseins (A) helgedom och visste inte om det var natten till 1:a Rajab, vilket är den natten som man reciterar Ziyarat Imam Hossein(A), eller inte och därför frågade han ”Är det natten till 1:a Rajab eller inte?” En annan person som hade engagerat sig i böner svarade ”Ja, i natt är Ziyarats natt!” Vad han menade var att det var natten till 1:a Rajab.

Gud vet hur mycket vi skulle berikas av och på vilka sätt vi skulle dra nytta av Imam Mahdis(AJ) närvaro bland oss, t.o.m. i angelägenheter som att få veta när månadens första dag eller högtiderna för de rena Imamernas(A) födelsedagar och bortgångar skall inträffa.

Att mötas i sömnen
En Seyyed som hade träffat Imam Mahdi(AJ) flertalet gånger sade ”Mitt tre månader gamla spädbarn blev sjuk och läkaren sade att ett serum måste ges till henne. Jag vägrade och begav mig istället till Masjed Jamkaran och sökte förbön (tawassul). Jag drömde om att Imamen satt vid predikstolen (mihrab) och ömmade för alla i sin barmhärtighet. Jag gick närmare honom och talade om min önskan ’Mitt barn är sjukt och jag kommer inte gå min väg förrän du har gjort henne frisk, jag vill också ha ett hus och få möjligheten att besöka Karbala!’
Imamen sade ’Ditt barn har tillfrisknat; när du återvänder hem kommer din familj säga att hon är bättre och vid eftermiddag kommer hennes sjukdom att försvinna. Ett hus kommer också ordnas och du kommer få möjligheten att besöka Karbala!’
Jag återvände hem och såg att mitt barn var bättre, och vid eftermiddagen var sjukdomen borta. Ett hus arrangerades; en person gav mig en bit mark, en annan gav mig en byggnad, en tredje gav mig något annat och så fortsatte det tills huset var färdigt. Och jag träffade en byggare från Karbala och slutligen begav jag mig till Karbala!”

Imam Mahdis(AJ) kontroll
Borde vi inte bli medvetna om att vi har en ledare som ser vårt tillstånd? Ve över oss om vi inte ser honom som vittne över våra handlingar och inte anser honom vara en som ser oss på alla platser! Personliga synder som begås privat och inte påverkar samhället förtjänar helvetet ”förutom om det renas genom ånger.”

Hur kommer konsekvenserna då vara för sociala synder som orsakar förändringar och störning i samhället, såsom att förbjuda det tillåtna eller att överge det obligatoriska, att ta ägodelar, att vittra sönder vördnad, dödandet av rena själar, spillandet av muslimernas blod, att döma orättvist och så vidare…?!

Med tron på en ledare som är ”Allahs seende öga” (ein Allah nadhira) kan vi verkligen fly och gömma oss från det gudomliga straffet och göra vad vi behagar?! Vilket svar kommer vi att ge?

Vi har fått alla verktyg och kryddor av honom och använder det till fiendens fördel! Och vi blir marionetter i händerna på de otrogna och främlingarna samtidigt som vi hjälper dem! Hur svårt det kommer bli för oss om det inte är en vana för oss att först ta hänsyn till det som behagar och skapar obehag hos Imamen i varje handling som vi vill genomföra och inte handlar på ett sätt för att locka till oss hans tillfredsställelse och glädje!

Fastän Imamens tillfredsställelse och missnöje är uppenbar i alla frågor; faktum är att det återvänder till självklara saker, och i saker som inte är uppenbara och tvivel uppstår, måste försiktighet (ehtiyyat) tillämpas.

Den senaste tiden har det hänt att en person tvekade angående vilken rättslärd han skulle välja som källa för imitation (Marja’). I en dröm presenterades ansiktet av en känd person för honom. Han åkte till Najaf och efter att ha letat hittade han den rättslärde.

Liknande har inträffat för vissa, angående om de ska vara kvar i efterföljande (taqlid) av en bortgången rättslärd eller välja en som lever och de har hört från de Ofelbaras gravar ”Kvarstå!”

Möte i Medina
Även i vår tid har många träffat Imamen. En Seyyed från Isfahan (Iran) åkte till Medina där han i ett brev ville från Profeten(S) att han skulle få äran att träffa Imam Mahdi(AJ). Seyyeden säger ”Ingen träff skedde förrän sista dagen när jag skulle lämna Medina. I sista timmen när jag gjorde Ziyarah och var på väg ut från helgedomen genom porten, såg jag en illuminerande man träda in i helgedomen och påverkades inte på något sätt av folkhopen! Han gick in väldigt lätt. När han nådde mig hälsade han och sade ’Jag är hans son!, med andra ord är jag Profetens son.

Efteråt började jag fundera på vem han var som inte påverkades det minsta av folkhopen! Och vad var det med hans hälsningsfras och det han sade till mig? Jag förstod till slut att det var den hedrade som jag ville träffa!”

Imam Mahdi(AJ) ur Ahl ol-sunnahs synvinkel
Många av de skriftlärda från Ahl ol-sunnah, speciellt mystikerna (Urefa) bland dem, erkänner den sista Imamen(AJ). Även Sadrudin al-Qunawi, Muhayadin ibn ’Arabis lärjunge, skriver i sitt testamente ”Om du träffar Imam Mahdi(AJ), erhåll din kunskap från honom, gå inte ifrån honom och lyssna inte på någon annan.”
Muhayadin ibn ’Arabi säger själv ”Under tiden som jag cirkulerade runt Allahs hus (Kabah) såg jag Mahdi(AJ)!”

Duaa Faraj vid den rätta tidpunkten
En Seyyed, som inte bär Profetens(S) kläder, sjunger klagovisor (rouze) och besvarar religiösa frågor, som nyligen köpte ett hus nära Jamkaran moskén och bor där nu, har flertalet gånger sett Imamen gå in i det fördolda efter att ha kommit ut från Jamkaran moskén. Men en gång medan de möttes och talades vid gick Imamen i det fördolda.

Hursomhelst Imamen bad honom tala om för dem som reciterar Duaa Faraj att göra det vid rätt tillfälle!

Jamkarans moské
Några av dem rena och goda har frågestunds sessioner med Imam Mahdi(AJ), begär om deras önskemål och de får de besvarade, och de hör Imamens röst i Jamkaran moskén!

En person som jag sett i verkligheten, talade om för mig i mina drömmar ”Varför går du inte till Jamkaran moskén?!”

Tillgivenhet till Imamen
En med namnet Sheikh Ghulamreza Kesa’i var den som tog hand om den teologiska skolan i Tabriz.. Han hade stor moral mot studenterna och var en ren man som tjänade Imam Mahdis(AJ) soldater.

En av studenterna sade ”En natt kom jag ut från mitt rum. Det lilla rummet som tillhörde denna Sheikh vara upplyst av ett sådant ljus som inte kan jämföras med vanligt ljus! Jag närmade mig och insåg att han talade med någon! Jag hörde Sheikhens röst men inte rösten tillhörande den andre personen. Efter ett tag försvann ljuset! Jag gick fram och knackade på dörren. Sheikhen frågade vad jag ville. Jag frågade vem som hade varit där, men han svarade inte. Jag sade ’Antingen talar du om det för mig eller så skriker jag och talar om det för de andra studenterna!’ Han tänkte en stund och även om han talade väldigt tyst sa han ’Jag kommer tala om för dig om du lovar att inte berätta för någon till på fredag. ´Jag lovade. Han sade då ’På fredag kommer en av tjänarna (till Imam) att dö och Imam Mahdi(AJ) har talat om för mig att han vill att jag ersätter den personen! Var beredd på fredag!’

Den studenten sade ”Den natten var tisdag natt. Jag observerade honom under onsdagen och torsdagen och såg honom uppföra sig som vanligt tills fredagen kom. När solen började gå upp såg jag honom bete sig väldigt allvarligt. Vid 10 på morgonen tvättade han sina kläder och skor och tvagade sig (wudhu) och vid middagstid hade han plötsligt försvunnit!
Jag skrek plötsligt och alla studenter samlades. Jag sade ’Vad hände med Sheikh Ghulamreza?’ De sade ’Han har antagligen gått ut och återvänder snart!’ Jag sade ’Nej! Han gick ut utan att komma tillbaka!’ Och sedan återberättade jag hela historien.”

Imamens vädjan om åkallelse!
En person som går till Jamkaran moskén sade ”Jag såg mästaren i Jamkaran moskén. Han sade till mig ’Tala om för dem vars hjärtan brinner för oss att be för oss!’ Sedan försvann han från mitt synfält helt plötsligt utan att gå ifrån mig eller försvinna sakta!”
Samma person drömde om Imamen en vecka innan.
Men ack för att alla går till Jamkaran moskén för uppfyllandet av deras egna önskemål utan att veta hur mycket Imamen vill att de ber för påskyndandet av hans återkomst!

Likadant som när han sade till den personen ”De som har kommit hit är våra goda vänner, alla har en önskan, ett hus, en fru, barn, välstånd, religiösa betalningar, men ingen tänker på mig!”

Ja, han har varit fängslad i tusen år. Därför borde alla som går till en helig plats, såsom Jamkaran moskén, för uppfyllandet av sina önskemål istället önska den största önskan från Allah; nämligen den välsignade Imamen och hans återkomst.

Instruktioner för Taqlid
Följande berättelse rådde bland Seyyed Qazis efterföljare:
En person från Indien åkte till Najaf och i Masjed Sahle sökte förbön (tawassul) till Imam Mahdi(AJ) om vilken rättslärd som han borde följa (taqlid).

När mötet inträffar visar Imamen honom en rättslärd och säger ”Följ (taqlid) den här personen.”
Följaktligen stannar indiern i Najaf för att identifiera den här rättslärde. En dag träffar han Seyyed Qazi och inser att det är samma rättslärd som Imamen visade honom!
Men han är inte nöjd med detta och säger till sig själv ”Jag måste se om han själv är medveten om detta eller inte!”Seyyed Qazi säger till honom ”Om du har religiösa frågor så ställ de och få svaren!”
Indiern säger ”I Indien har de frågat om en person som vill gifta sig med en icke-muslim. Icke-muslimen säger ”Jag kommer att acceptera Islam”. Är detta äktenskap legitimt eller inte?”

(Vanligtvis räcker det med ytlig bekänning av tron på Islam för att giftermålet skall vara legitimt men Seyyed Qazis syn var att giftermålet är illegitimt om personen inte bekänner Islam innerligt från hjärtat).

Som svar nämnde Seyyed Qazi namnet på en nyhetstidning i Indien och sade ”Låt honom gifta sig med henne om hon tillkännager tron på Islam i den tidningen!”
Hon var hursomhelst inte beredd att göra det och det avslöjades att hon inte var seriös i accepterandet av Islam!
Det är verkligen märkligt! Seyyed Qazi hade ingen kunskap om de lokala tidningarna, hur kunde han då veta om en nyhetstidning i Indien och nämna det?!

De som väntar på återkomsten!
Varje minut som passerar går inte att ersätta; den har passerat, förlorats och kommer aldrig tillbaka. Ack att om vi inte visste om huset eller dörren till huset, åtminstone visste om gatan (som ledde till det huset)!
Hajj Mohammad Ali Fashandi(RA) under ett möte med Imam Mahdi(AJ) säger ”Människor reciterar Duaa Tawassul, de väntar på dig och vill ha dig, och dina vänner är sorgsna!”

Imamen säger ”Våra vänner är inte sorgsna!!”

Ack om vi åtminstone satte oss ner och pratade om när Imam Mahdi(AJ) skulle komma så skulle vi i alla fall vara bland de som väntar. De vill ha personer som endast är för Imamen. Det är de som väntar på återkomsten, som väntar på Imamen för Allah och är på Allahs väg, inte för deras personliga begär och önskemål!

Varför utvecklar vi åtminstone inte ett band med Imamen likt de kristna som i nöd och svårigheter har ett band med Bibeln?!

Identitetskris
Imam Mahdi(AJ) har sagt till några som har träffat honom ”Dessa allmänna skolor (under Shahens styre) är tillräckliga för att leda barnen bort från religionen.”


(1). E’htedjadje Tabarsi, Vol. 2, s. 498