Människans planering i livet

Profeten(S) har sagt: ”Om människans planering i livet planläggs på så vis att det som är viktigt för henne är annat än det gudomliga, är hon inte av Gud. [Bihar, vol. 67, s. 243]