Ledarskap

Ett företag har en VD och en Vice VD, en regering har ministrar och respektive ersättare för sina positioner, ett fotbollslag har en kapten och en ersättare… Exemplen är många!

Alla länder har i grundlagen en redogörelse för vilka åtgärder man vidtar vid en eventuell bortgång av en minister eller statsöverhuvud. Om dessa ledare inte har ersättare så skulle kaos råda vid deras frånvaro! Inte bara det; samhället kräver detta för att det skall råda stabilitet. Hur ska vi då kunna tro att Gud har sänt den mest fulländade religionen till Profeten Mohammad(S) utan att utse en ersättare för honom efter hans bortgång?

Detta är konceptet av Imamat – Islamiskt Ledarskap! Detta islamiska ledarskap efter Profetens(S)  bortgång är den gudomliga lykta och förvar som möjliggjort att islam som religion färdats genom tiden i över 1400 år utan att dess kärna – den heliga Koranen – ändrats och dess budskap fördärvats. Imamat är helt enkelt det islamiska ledarskapets vägledning av människorna mot Sanningens Ljus och den Eviga Källan!