Källor av visdom

Profeten Mohammad(S) har sagt: ”För den person som med ren avsikt hänger sig åt Gud under 40 dagar, kommer källor av visdom att strömma från dennes hjärta till tungan.”   [al-Suyuti, vol. 2, s. 237; samt Nahj al-Fasahah, hadith 3081]