Ingen rikedom är mer värdefull än intelligens

Imam Ali(A) sade följande till sin son, Imam Hassan(A): "O min son! Ingen rikedom är mer värdefull än intelligens och ingen fattigdom är som ignorans; ingen terror är värre än arrogans (takabor) och inget liv är mer behagligt än att leva det med gott uppförande." [Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 111]