Indikatorer på grymhet

Den Heliga Profeten(S) sade: ”Följande fyra ting är indikatorer för mänsklig grymhet:

1. Ögats torrhet
2. Hjärtats hårdhet
3. Överdrivet penningbegär
4. Ihärdighet i synd

[Bihar al-Anwar, vol. 73, s. 349]