Imam(A) som vakar över sina följeslagare

Ali Ibn Yaqtin var en av Harun al-Rashids nära vänner på ytan men under ytan var han en av Imam Kadhims(A) följeslagare. Han var i en kontinuerlig privat kommunikation med Imam Kadhim(A) och han skickade en femtedel av varje inkomst till Medina och Imam Kadhim(A).

En dag gav Harun al-Rashid ett antal av utsmyckade klädsel till Ali Ibn Yaqtin där en av de var en guldväst gjord av riktig guld; västen var en exklusiv typ som tillhörde kalifer och som vanliga människor inte kunde lägga händerna på.

Ali skickade västen med en del andra presenter till Medina och Imam Kadhim(A). Imam(A) accepterade alla gåvor men skickade tillbaka guldvästen och skrev: ”Ta väl hand om denna väst då den kommer att ha en unik position och historia.”

Efter ett tag gick en av Alis tjänare till Harun och sade: ”Ali Ibn Yaqtin är en av Imam Kadhims(A) följeslagare och han betalar en femtedel av hans inkomst till Imamen(A) årligen, däribland den guldvästen som du generöst gav till honom skickades också till Imam Kadhim(A).”

Harun sade: ”Om Ali har skickat västen så gör det honom till en av Musa Ibn Jafars(A) följeslagare.

Således kallade han omedelbart på Ali Ibn Yaqtin och frågade honom: ”Vad gjorde du med västen jag gav dig?

Ali svarade: ”Jag satte musk på den och placerade den i en låda; varje morgon öppnar jag lådan och placerar västen på mina ögon och huvud och sedan sätter jag tillbaka den i lådan.

Harun sade: ”Ta hit västen.

Harun gav order till sina tjänare om att hämta lådan från Alis hem. När Harun öppnade lådan så hittade han västen som var placerad hedervärt i lådan. Harun hurrade och berömde Ali.

Och detta var hur Imam Kadhims(A) generositet och vänlighet uppenbarades för Ali Ibn Yaqtin.

Återberättelsen visar också att Imamen(A) alltid var medveten om sina följeslagares situation och hur han brydde sig om dem och gav de stöd i svåra situationer.


(Kashf al-Ghummah, av Ali Ibn Isa Irbili)