Hjärtats glädje

Imam Ali(A) sade: “Lär er Koranen bra. Koranen är hjärtats glädje och den bäste av visdomsord (ahsan al-aqwal).” [Nahj ol-Balagha, tal 109]