Håll den islamiska gränsen

Profeten(S) sade: ”Håll den islamiska gränsen i kvinnors och mäns relationer inom samhället. Ty om ni inte följer denna logiska gräns i era kontakter kommer samhället att drabbas av en smärtsam plåga som inte kan botas.” [Beheshte javanan, s. 468]