Guds hikma – Gudomliga vetanden och orsaksanledningar till fördoldheten

Varför Imamen(AJ) är fördold beror på Den Vises vilja och detta faktum räknas in bland de komplicerade hemligheterna bakom existensens system. Vissa av fördoldhetens hikma (bakomliggande orsaksanledningar) nämns däremot i en del hadither. Detta eftersom påpekandet av sådana hikma (gudomliga orsaksanledningar) som påverkar fördoldheten väcker folk, lär dem och visar lösningar. Här nämns några av dessa:

1.) Skydda Imamens(AJ) liv och bevara honom från fiendernas ständiga försök till skada/mord.

2.) Världens förberedelse för acceptansen av en Islamisk regering och eliminering av grymma härskare.

Imam Mahdi(AJ) sade: ”Alla mina fäder var tvungna att sammanbinda sig till tidens tyranniska och grymma regering. Men vid min återkomst gör jag uppror medan jag inte är tvungen att ha någon förbindelse till någon av dem.” [Muntakhab al-Athar, vol. 28, sid. 267]

Imam Mahdi(AJ) vill skapa, enligt Guds vilja, ett gudomligt herravälde på jorden. För att övervinna alla tyranniska makter och sprida sitt ledarskap över hela världen är det nödvändigt att denna värld förbereds och befinner sig i väntan för hans återkomst.

3.) En prövning av tillit till Guds vilja

Imam Sadiq(A) sade: ”De hikma som finns bakom Mahdis(AJ) fördoldhet upptäcks inte förrän hans återkomst, såsom de hikma (orsaksanledningar) som fanns bakom Khidhrs(A) gärningar som att göra hål i skeppet, mörda ungen och bygga om den halvförstörda väggen, inte blev uppenbara för Moses(A) förrän vid deras avskiljning.” [Kamal al-Din, vol. 2, sid. 482]

Omnämnandet av berättelsen om Khidhr(A) och Moses(A) träff i Imam Sadiqs(A) ord påpekar att Moses(A) uppdrag från Gud, att åtfölja och förstå Khidhr(A), var en prövning för Moses(A) tålamod gentemot det okända och hans tillit gentemot de för honom dolda hikma (bakomliggande orsaksanledningarna).

Imam Mahdis(AJ) fördoldhet kan ha hundra dolda hikma som inte klargörs förrän vid Imamens(AJ) återkomst. Det som förväntas är tillit gentemot den gudomliga viljan som har bestämt denna fördoldhet.

4.) Prövning av människors tro på Imamat

Profeten(S) sade: ”Mahdi är den som blir fördold från sin anhängare och vänner. En fördoldhet under vilken ingen förblir fast vid sin tro om Imamat och wilayat, förutom den vars tro (iman) Gud prövat i dess hjärta.” [Madrak Pishin, sid. 61]

5.) Människornas synder och oförmåga att förbereda sig

Imam Mahdi(AJ) sade: ”Nyttjandet av mig under min fördoldhet är som nyttjandet av solen då molnen döljer den från synen.” [Bihar al-Anwar, vo. 52, sid. 92]

Enligt denna hedervärda hadith från Imam Mahdi(AJ), skall anledning för solens fördoldhet sökas i molnens befinnande. Solen är spontant uppträdande och den skiner och glänser ständigt, men det är molnen som döljer dess härliga ljus från vår syn. På samma sätt är fördoldheten av den sista solen av wilayat och Imamat, Imam Mahdi(AJ), i förhållande förlängt av människornas egna synder och oförberedelser för acceptans av ett gudomligt rike och herravälde.