Fromhet och hängivenhet

Fromhet och återhållsamhet är normen för en mans värde. Den Heliga Koranen, anser alla människor vara lika, utom dem som är kläda med utsmyckningen av fromhet.

Malik bin Ans säger, ”Imam Sadiq(A) var ständigt upptagen med att be till Gud och ansågs vara en av de mest återhållsamma (asketiska) och hängivna av personer.”

Abdul Ala återberättar följande om Imamen(A): Det var på en varm sommardag, på en av Madinas vägar som jag en dag träffade på Imam Jaffar al-Sadiq(A) medan han var på väg till jobbet. Jag sa: ”Må jag ge mitt liv för dig, varför har du utsatt dig själv för besvär i ett sådant varmt väder, med all den tro på Gud som du besitter och den närhet du har till Profeten Mohammad(S)?”

Han(A) sade, ”Jag har kommit för att jobba och tjäna mitt levebröd, så att jag inte skall behöva vara behövande av andra.”

En annan säger: ”Jag såg Imam Sadiq(A) kläd i skrovliga arbetskläder, arbetande i en trädgård som ett helt vanligt arbete med mycket svett till följd av det hårda jobbet.” Jag sade till honom: ”Åh, son till Profeten Mohammad(S) tillåt mig att arbeta istället för dig.”

Han sade, ”Jag älskar att arbeta för mitt levebröd och att få känna på svårigheten av den brännande hettan från solen som andra.”

När Imam Sadiq(A) gick ut från hemmet brukade han(A) sätta på sig nya, rena, värdefulla och dyrbara kläder innan han(A) klättrade upp på sin häst.

En grupp av okunniga människor tolkade denna handling som motsägande för fromhet och asketism.

Därför brukade de komma och protestera med deras invändningar och när de fick höra Imamens(A) svar, skämdes de.