Fri från begär

Profeten(S) sade: ”Koranen är en rikedom som gör människan fri från begär (al-hawa). Och ingen rikedom kan tänkas vara mer värd än den.” [Wasael al-Shia, vol. 2, s. 826]