Fredshälsningen (salaam)

Imam Hossein(A) sade: ”Låt inte någon träda in i ditt hus eller inleda ett samtal före fredshälsningen (salaam).” [Tohaf al-oqol, s. 250]