Förtryck inte någon

Imam Ali(A) sade: ”Förtryck inte någon på det sätt du inte gillar att bli förtryckt.” [Nahj ol-Balagha, s. 921]