Förnöjelse är kyskhetens rot

Profeten(S) sade: ”Förnöjelse (ghina’ah) är kyskhetens (ifah) rot och förminskandet av lidanden är dess frukt.” [Montakhab Al-Mizan Al-Hekmah, s. 379]