Får lika mycket belöning

Imam Ali(A) sade: ”Både koranläsare och åhörare, får lika mycket belöning (ajr).” [Mostadrak, vol. 1, s. 293]