Ett mörkt hjärta

Imam Sadiq(A) återberättar från den Heliga Profeten(S): ”Hjärtats mörker är den värsta formen av mörker.” [Bihar al-Anwar, vol. 70, s. 51]