Ett hårt hjärta

Imam Ali(A) sade: ”Ögats tårar torkar aldrig ut förutom genom ett hårt hjärta. Hjärtat blir aldrig hårt förutom genom utsvävningar i synd.” [Bihar al-Anwar, vol. 73, s. 354]